Դասընթացներ


Մեր կողմից կազմակերպվում և անցկացվում են գնահատման ոլորտին վերաբերող դասընթացներ, որտեղ մանրակրկիտ կերպով ներկայցվում է մասնագիտության բոլոր ասպեկտները, այդ թվում օրենսդրական, մեթոբանական, գիտագործնական  ու գործնական կիրառման տեսանկյունից: Դասընթացները նախատեսված են ինչպես սկսնակների համար այնպես և արդեն շուկայում գործունեություն իրականացնող գնահատողների համար: Դասընթացները թույլ կտան գնահատողներին գտնել գործնականում հանդիպող խնդիրների լուծման  տարբերակները: Դասընթացներն անցկացվում են մեր լավագույն և բազմամյա փորձ ունեցող գնահատողների կողմից` հեռավար եղանակով: Դասընթացները կարող են հետարքրքրել ոչ միայն գործող և սկսնակ գնահատողներին, այլ նաև անշարժ գույքի այլ մանսակիցներին, այդ թվում` ռիելթորներ, գնահատման ընկերությունների տնօրեններ, ֆինանսական կազմակերպություններ, պետական մարմիններ, որոնք այս, կամ այլ կերպ առնչվում են ոլորտում իրականացվող գործունեությանը և այլն: Ավարտելուն պես ունկնդրին տրամադրվում է հավաստագիր: Դասընթացի ծրագրի թեմային, տևողության և պայմանների մասին կարող եք ծանոթանալ այստեղ: