We Provide Premiumu003cbru003eCorporative Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. u003cbru003eDonec turpis dolor, mit malesuada non leo a, Primis molestie.

We Corporate You u003cbru003eIn the Best Way

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. u003cbru003eDonec turpis dolor, mit malesuada non leo a, Primis molestie.

Հարգելի այցելու

Ողջունում ենք Ձեզ մեր կայքում

<<Գնահատման և փորձաքննությունների ազգային կենտրոն>>  ընկերությունը  ողջունում է Ձեզ իր կայքում:Ընկերությունը ներկայացնում են փորձառու և արհեստավարժ փորձագետներ ու մասնագետներ, որոնց տարբեր գերատեսչությունների կողմից շնորհվել են համապատասխան որակավորումներ, այդ թվում եվրոպական գնահատողի հավաստագիր տրված` եվրոպական TEGOVA ասոցիացիաների խմբի կողմից (Վկայական թիվ REV-UA/USOA/2025/8): Մենք իրականացնում ենք նյութական և ոչ նյությական ակտիվների գնահատում, կադաստրային չափագրում, ինչպես նաև վարույթ իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա տրամադրում ենք շինարարատեխնիկական, անշարժ գույքի գնահատման և ապրանքագիտական բնագավառներին վերաբերելի փորձագիտական եզրակացություններ, իրականացնում ենք տարբեր սեգմենտների շուկայի վերլուծություններ, բիզնես նախագծերի մշակում և խորհդատվություն, դասընթացների կազմակերպում ու անցկացում: Այս կայքում Դուք առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ ընկերության  կողմից մատուցվող ծառայությունների տեսակներին և ենթատեսակներին,  գործունեությանը առնչվող օրենսդրությանը, նորմատիվ իրավական ակտերին, մեթոդաբանությանը և նորություններին:

Հարգանքով, տնօրեն`                Վահրամ Սաֆարյան Հովհաննեսի

Ծառայություններ

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing Morbi deleniti elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing Morbi deleniti elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing Morbi deleniti elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing Morbi deleniti elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing Morbi deleniti elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing Morbi deleniti elit.

What we Do!

We are Dedicated to Serve u003cbru003eYou all Time

Մեր առավելությունները

Բարդ խնդիրների լուծման տարբերակների որոնում և լուծում խելամիտ ժամկետներում, անհրաժեշտության պայմաններում մեկից ավելի մասնագետների և (կամ) փորձագետների եզրահանգում:

Համալիր փորձաքննություններ և մասնագիտական եզրակացությունների (հաշվետվություններ) տրամադրում :

Ընկերությունը համալրված է արդի սարքեր-սարքավորումներով և անհրաժեշտ ծրագրային ապահովվածությամբ ու միասնական տեղեկատվական բազայով:

Ծառայությունների որակի վերահսկման ճկուն համակարգ և որակի մշտական կատարելագործում` նոր տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով:

Մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրություն գնահատողների համար` պատվիրատուի պահանջով:

Ստացված և ձեռք բերված տեղեկատվության գաղտնիության ապահովում:

Գնահատման և ֆինանսական մոդելների և մեթոդիկաների մշակում:

Մասնագետների պարբերական վերապատրաստման գործընթացի կազմակերպում:

Գործարար վարքագծի անվերապահորեն պահպանում, հուսալիություն, պատասխանատվության բարձր գիտակցություն:Մասնագետների պարբերական վերապատրաստման գործընթացի կազմակերպում:

Նորություններ

Հարցերի դեպքում գրեք մեզ

Հետադարձ կապ

    Կոնտակտային տվյալներ

    Հասցե:

    Rock Street, San Francisco, California

    Հեռախոս:

    Էլ. փոստ: