Ռիսկերի փորձաքննություն անշարժ գույքի նկատմամբ գործարք իրականացնելիս